Realizacje

ekspertyzy i opinie techniczne

Zleceniodawca: MPWiK w m. st. Warszawie SA

Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn awarii rurociągów syfonu w tunelu pod Wisłą

W dniu 29 sierpnia 2020 r., niemalże w rok po pierwszej awarii rurociągu kanalizacyjnego pod Wisłą prowadzącego do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, doszło do drugiej awarii tego samego rurociągu. Była to jedna z najgłośniejszych i największych awarii sieci kanalizacyjnej w Polsce, w wyniku której przez krótki okres czasu konieczny był zrzut ścieków bezpośrednio  do Wisły. Naprawy wykonane po pierwszej awarii okazały się nieskuteczne. 

Konstrukcja składała się z dwóch równoległych rurociągów o średnicy 1800mm prowadzonych w tunelu z prefabrykatów betonowych, prowadzonym pod dnem Wisły. Oba rurociągi zostały obetonowane betonem lekkim. 

Ekspertyzę po drugiej awarii wykonał zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej, w którym Wit Derkowski odpowiadał przede wszystkim za badania laboratoryjne pobranych próbek rur GFRP, betonu komórkowego, uszczelek a także całych wycinków rurociagów. 

Ekspertyza jednoznacznie określiła przyczyny uszkodzeń. 

Zleceniodawca: Krosno Glass Sp. z o.o.

Ekspertyzy techniczne stropodachów budynków Krosno Glass Sp. z o.o o skomplikowanej i nietypowej konstrukcji

Budynki o łącznej powierzchni ponad 42 000 m2 wykonane zostały w latach 60-tych XX w., a później były przebudowywane i rozbudowywane. 

W Hali PR wykonano unikalny dach wiszący, który stanowią dwukrzywiznowe żelbetowe powłoki hiperboloidalne o grubości 40 mm, a w części niskiej przekrycie przestrzennymi dźwigarami kratowymi, na których oparte są murowane sklepienia kolebkowe, spłaszczone, proste. 

W Hali PM konstrukcję dachu wykonano przy użyciu dźwigarów kablobetonowych „Polanka” o rozpiętości 27 m, dźwigarów kablobetonowych KBO-18, dźwigarów strunobetonowych SBI-62/12 i stalowych dźwigarów kratowych o rozpiętościach 12 – 18 m.

Zleceniodawca: Schenck Process

Ekspertyza stanu technicznego belek stropowych podestu palacza pieców obrotowych w Cementowni Małogoszcz, określającej możliwość montażu na nich nowej instalacji dozowania paliw alternatywnych.

Określenie możliwości montażu nowej instalacji dozowania paliw alternatywnych na istniejącej konstrukcji, z uwagi na bezpieczeństwo pracy żelbetowych podciągów. Zakres opracowania obejmuje: analizę dokumentacji projektowej; badania stanu istniejącego budynku oraz wyrywkową, kontrolną inwentaryzację geometrii i zbrojenia przedmiotowych belek; kontrolne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i określenie możliwości montażu nowej instalacji dozowania paliw alternatywnych w Cementowni Małogoszcz.

Zleceniodawca: EC ENGINEERING

Opinia techniczna o możliwości montażu świetlików w hali H-14 na terenie dawnych Zakładów WSK Mielec.

Celem opracowania jest ustalenie możliwości montażu świetlików dachowych w hali H-14 o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz określenie wytycznych do projektu montażu pasm świetlnych o lekkiej konstrukcji.

 Zleceniodawca: Teatr Stary w Krakowie

Opinia techniczna dotycząca możliwości podwieszenia dodatkowych obciążeń do stropu w budynku Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Konstrukcja stropu: płyta żelbetowa na belkach i słupach żelbetowych; modernizowana i wzmacniania w I połowie XX w. 

 Zleceniodawca: Inwestor prywatny

Opinia techniczna na temat przyczyn osiadania podłogi na gruncie w budynku mieszkalnym.

Przyczyną osiadania podłogi na gruncie było bardzo słabe lub żadne zagęszczenie warstw podłoża gruntowego pod płytą betonową posadzki, na co wskazują rodzaj i zakres uszkodzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych.

Zleceniodawca: Biuro Projektów KONSPROJEKT

 Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dachu hali Piecowni PP.

Ekspertyza dotyczyła określenia stanu technicznego konstrukcji dachu hali, ze szczególnym uwzględnieniem kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS-24 oraz ich oparć na głowicach słupów. Badania stanu technicznego wykonano po ok. 50 latach eksploatacji obiektu.

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji i Rozwoju Zakładów Azotowych „Puławy” SA PROZAP Sp. z. o. o.

Ocena stanu technicznego żelbetowych fundamentów pod zbiorniki kuliste butadienu w zakładach SYNTHOS SA w Oświęcimiu.

Inwestycja z lat 80. XX w nigdy nie została dokończona. Dwa z trzech zbiorników zostały wykonane, lecz nigdy nie oddane do użytkowania. Żelbetowe fundamenty wykonano pod trzy identyczne zbiorniki o pojemności 1000 m3 każdy. W ramach ekspertyzy wykonano inwentaryzację fundamentów oraz ich zbrojenia, badania betonu (wytrzymałościowe oraz chemiczne) oraz obliczenia sprawdzające.

Zleceniodawca: Osoba prywatna

Opinia techniczna dotycząca możliwości ustawienia akwarium w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w Krakowie.

Czasem marzenia aby ustawić w salonie akwarium z ładnymi rybkami mogą okazać się niemożliwe – wtedy pozostaje tylko przemeblować mieszkanie lub zadowolić się gupikami w słoiku. Warto sobie uświadomić, że większe akwarium (np. 600-700 l) wraz z jego konstrukcją i wypełnieniem może ważyć około tony. Daje to obciążenie rzędu 10 kN/m2, co jest prawie siedmiokrotnością obciążenia przyjętego w projektowaniu powierzchni mieszkalnych. Nie każdy strop może to wytrzymać.3 każdy. W ramach ekspertyzy wykonano inwentaryzację fundamentów oraz ich zbrojenia, badania betonu (wytrzymałościowe oraz chemiczne) oraz obliczenia sprawdzające.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa F-11

Ekspertyza dotycząca nośności lin nośnych wiszącej kładki dla pieszych nad rzeką Rabą, łączącej Majkowice z Mikluszowicami w powiecie bocheńskim.

Do podwieszenia głównych przęseł kładki użyto 10 lin o konstrukcji stalowej – po 5 z każdej strony kładki. Badania wykazały, że liny wykonane są z dwuskrętnej, prawej liny, składającej się z sześciu żył 31-drutowych. Dwie spośród lin są linami współzwitymi, natomiast wszystkie pozostałe liny są linami przeciwzwitymi, co jest niekorzystnym układem konstrukcyjnym. W badaniach określono nośność lin.

Zleceniodawca: Destylernia POLMOS w Krakowie

Ekspertyza techniczna budynku hali turbodmuchaw przy ul. Drożdżowej w Krakowie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku, w którym oprócz hali turbodmuchaw znajdowała się ługownia (skład sody kaustycznej) oraz magazyny kwasu fosforowego i siarczanu amonu.

Zleceniodawca: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

 Ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna budynku dawnej Synagogi Nowomiejskiej w Dębicy.

Synagoga powstała w XVII wieku. Budynek w obecnym kształcie istnieje od połowy XVIII wieku. Konstrukcja murowana, ze sklepieniami żaglowymi.

 Zleceniodawca: Osoba prywatna

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Krakowie.

Zleceniodawca: Destylernia „Polmos” w Krakowie SA

Ekspertyza techniczna budynku magazynu surowców płynnych w Krakowie.

Zleceniodawca: Destylernia „Polmos” w Krakowie SA

Ekspertyza techniczna budynku głównego MGW przy ul. Fabrycznej w Krakowie

Zleceniodawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji tarasu i balkonów oraz tarasu wieży obserwacyjnej budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Zakopanem

Ekspertyza dotycząca stanu bezpieczeństwa żelbetowej konstrukcji balkonów, okapów i tarasu a także konstrukcji wieży obserwacyjnej.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa F-11

Ekspertyza dotycząca nośności lin wiszącej kładki dla pieszych nad rzeką Rabą.

Określenie nośności lin górniczych użytych w 1947 r. do budowy kładki wiszącej.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa MERITUM, Chrzanów

Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości nadbudowy konstrukcji budynku garażu na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Zleceniodawca: ABG S.A., Warszawa

Ekspertyza techniczna ustalająca poprawność wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i konstruowania elementów konstrukcji budynku serwerowni w Krakowie.

Zleceniodawca: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, SP ZOZ w Krakowie

Ekspertyzy stanu technicznego budynków 3B i 6B Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

Ekspertyzy określające możliwość dalszego bezpiecznego użytkowania budynków.

Zleceniodawca: AVASTUDIO Miłosz Łucki

Ekspertyza techniczna budynku 5A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny, przyczyny uszkodzeń oraz zakres koniecznych napraw i wzmocnień budynku 5A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Babińskiego przy ulicy Babińskiego 29 w Krakowie. Budynek należy do kompleksu szpitalnego objetego opieką Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa „MERITUM”, Chrzanów.

Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji prefabrykowanej konstrukcji budynków w stanie surowym otwartym projektowanej szkoły podstawowej na oś. Śródmieście Zachód w Mysłowicach do funkcji hospicjum.

Konstrukcja wykonana na poczatku lat 80. Obiekt składający się z 5 obiektów w zabudowie atrialnej o wymiarach w rzucie 60m x 78m.

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A, Kraków.

Ekspertyza techniczna dotycząca powstałych uszkodzeń hali Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” ul. Rzemieślnicza 20 w Krakowie oraz sposobu ich naprawy.

Zleceniodawca: Prowincja OO. Bernardynów, Kraków,

Opinia techniczna na temat stanu Pomnika Rzeszowszczyzny.

wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań

Zleceniodawca: Technobeton Sp. z o.o.

Opinia o innowacyjności na temat dźwigarów strunobetonowych DB

Dźwigary strunobetonowe DB są rozszerzeniem systemu stropowego Technobeton (stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych). Produkowane są w dwóch typach przekrojów poprzecznych: prostokątne i w kształcie litery L. Projektowane są jako elementy zespolone z betonem uzupełniającym płyty stropowej. Dzięki zastosowaniu technologii sprężenia udało się uzyskać zmniejszone wymiary przekroju poprzecznego, dzięki czemu obniżone są koszty materiałowe i koszty transportu. 

Zleceniodawca: ASIS Sp. z o.o.

Lekki strop, o powierzchni 2 620 m2, sprężony jednokierunkowo cięgnami bez przyczepności

Projekt i nadzór autorski nad realizacją pierwszej w Polsce realizacji stropu wykonanego w tej technologii. Wieloprzęsłowy strop o rozpiętości przęseł 12,0 m (siatka słupów 12 x 12 m). Kablobetonowy strop gęstożebrowy o wysokości 35 cm. Żebra sprężone wieloprzęsłowymi bezprzyczepnościowymi cięgnami typu monostrand T15. Wypełnienie stropu z lekkich wkładów styropianowych o specjalnie dobranym przekroju.

Zleceniodawca: Kompania Piwowarska.

Kompleksowe wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu w hali Centrum Dystrybucji o powierzchni 12 000 m2.

Projekt i nadzór inwestorski nad kompleksowym, nietypowym wzmocnieniem hali. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano wstępnie naprężane taśmy z włókien węglowych (CFRP) do wmocnienia rygli dachowych, wzmocnienie matami CFRP, sprężenie cięgnami bezprzyczepnościowymi, podwieszenie konstrukcji na prętach sprężających Macalloy.

Całość prac wykonano w rekordowo szybkim czasie tak, aby okres wyłączenia obiektu z użytkowania był najkrótszy. 

Zleceniodawca: PEKABEX BET S.A.

Wsparcie przy tworzeniu Centrum Badań i Rozwoju PEKABEX.

Pomoc w tworzeniu Centrum Badań i Rozwoju wiodącego wytwórcy konstrukcji prefabrykowanych w Polsce – Grupy PEKABEX. Jest to jednostka podejmująca działania innowacyjne, badająca technologie, procesy i produkty sektora budowlanego, w szczególności skupiająca się na zagadnieniach prefabrykacji betonowej. 

Jednostka powstała dzięki dofinansowaniu z POIR 2014-2020 w ramach działania 2.1.

Zleceniodawca: Centrum Pali. Sp. z o.o

Projekt strunobetonowych pali fundamentowych, realizowanych w technologii slip-formingu

Dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi dla projektantów dotycząca systemu prefabrykowanych, sprężonych pali fundamentowych o długości do 15,0 m, realizowanych w technologii slip-formingu. Dokumentacja dla pali o zamkniętym przekroju poprzecznym i i przekroju otwartym. 

Zleceniodawca: RABO Sp. z o.o..

Opracowanie nowego systemu stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych          RT RABOTOP

Stworzenie nowego systemu stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi i pustaków żwirobetonowych, przeznaczonego dla budownictwa jednododzinnego, wielorodzinnego oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Projekt ten został objęty europejską ochroną patentową. 

wzmocnienia i naprawy istniejących obiektów istniejących

Zleceniodawca: Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A.

Ekspertyza stanu technicznego dźwigara kablobetonowego nr II konstrukcji dachu hali Rozlewni A Destylerni „Polmos” w Krakowie S.A., po uszkodzeniu jego wzmocnienia oraz projekt ponownego wzmocnienia.

Ekspertyza dotycząca możliwości dalszego bezpiecznego uzytkowania hali po zerwaniu kabla wzmacniającego dźwigar kablobetonowy typu „Krzeszowice – 30” oraz projekt ponownego wzmocnienia.

Zleceniodawca: ZSS SPLOT

 Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia użytkowe, budynku Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu.

Konstrukcyjny projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia użytkowe, budynku Zespołu Szkół „Splot” w Nowym Sączu. Projekt obejmował przebudowę i wzmocnienie drewnianej więźby dachowej, wykonanie niezależnego stropu gęstożebrowego na belkach sprężonych, konieczne zmiany konstrukcyjne w istniejącej konstrukcji budynku oraz dobudowę zewnętrznej klatki schodowej.

Zleceniodawca: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego – Podłopień.

Projekt prac remontowych w budynku plebanii Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu. 

Kompleksowy projekt napraw i wzmocnień ścian nośnych budynku.

Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – Rejon Nowy Targ

Projekt budowlano-wykonawczy wzmocnienia żelbetowych belek głównych mostu nad rzeką Krzczonówka w Pcimiu do klasy obciążenia „C”.

Projekt obejmuje technologię przygotowania skorodowanego podłoża betonowego oraz wzmocnienie przęseł belek głównych przez doklejenie taśm kompozytowych CFRP i wzmocnienie stref przypodporowych belek głównych przez doklejenie mat kompozytowych CFRP.

Zleceniodawca: ASIS Sp. z o.o.

Projekt budowlano-wykonawczy naprawy dźwigarów kablobetonowych KBOS KRZESZOWICE-30

Projekt naprawy dzigarów kablobetonowych, po zerwaniu korozyjnym jednego z zewnętrznych kabli sprężających, które zostały założone jako wzmocnienie ponad 25 lat temu. Naprawa polega na wymianie zewnętrznych kabli wzmacniających. Projekt obejmuję technologię demontażu starych kabli i montażu nowych.

Zleceniodawca: PENETRON POLSKA

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku mieszkalnego z częścia biurowo-magazynową położonego w Batowicach, gm. Zielonki

Projekt budowlany i wykonawczy naprawy, wzmocnienia i rozbudowy istniejącego budynku.

 Zleceniodawca: Klinika Weterynaryjnej „Arka”, Kraków.

 Projekt rozbudowy Kliniki Weterynaryjnej „Arka”

Dobudowa m.in. części szpitalnej Kliniki.

Badania konstrukcji i przeglądy stanu technicznego

Zleceniodawca: SKANSKA SA

Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników oraz torowisk kolejowych i tramwajowych znajdujących się w obszarze planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie.

Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników oraz torowisk kolejowych i tramwajowych znajdujących się w obszarze planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie. Inwentaryzacja objęła I tor kolejowy, naziemne tory tramwajowe w ciągu ul. Pawiej oraz ulice i chodniki. Inwentaryzacja zawiera również niwelację geodezyjną wszystkich torowisk . Dokumenty opracowań inwentaryzacji uszkodzeń przedmiotowych budynków zawierają naniesioną lokalizację poszczególnych uszkodzeń na rysunkach wraz z podaniem ich charakterystyki oraz odniesienia do dokumentacji fotograficznej.

Zleceniodawca: SKANSKA SA

Inwentaryzacja uszkodzeń budynków wokół planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie.

Inwentaryzacja uszkodzeń budynków wokół planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie wraz z wytycznymi monitoringu geodezyjnego prowadzonego w trakcie budowy. Inwentaryzacja objęła budynki Galerii Krakowskiej, kompleksu Angel City, hoteli IBIS, Kamienicy pod Smokami. Dokumenty opracowań inwentaryzacji uszkodzeń przedmiotowych budynków zawierają naniesioną lokalizację poszczególnych uszkodzeń na rzuty poszczególnych kondygnacji lub na rzuty elewacji wraz z podaniem ich charakterystyki oraz odniesienia do dokumentacji fotograficznej.

Zleceniodawca: SKANSKA SA

Inwentaryzacja uszkodzeń tuneli znajdujących się w obszarze planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie

Inwentaryzacja uszkodzeń tuneli znajdujących się w obszarze planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie. Inwentaryzacja objęła tunel tramwajowy, samochodowy oraz pieszo-rowerowy pod Dworcem Głównym PKP Kraków Główny wraz z przylegającymi ścianami oporowymi. Inwentaryzacja zawiera również niwelację geodezyjną torowisk tramwajowych. Dokumenty opracowań inwentaryzacji uszkodzeń przedmiotowych budynków zawierają naniesioną lokalizację poszczególnych uszkodzeń na rysunkach wraz z podaniem ich charakterystyki oraz odniesienia do dokumentacji fotograficznej.

Zleceniodawca: MEBLOMEX

Okresowe przeglądy stanu technicznego budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-wystawienniczą

Okresowe przeglądy stanu technicznego (przeglądy roczne i 5-letnie wymagane przez Prawo Budowlane) budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych firmy MEBLOMEX.

Zleceniodawca: ZBACh Sp. z o.o., Tarnów

Ocena stanu technicznego dachowych dźwigarów kablobetonowych KBO18, zamontowanych w hali produkcyjnej Nr III.

Opinia techniczna na temat bezpieczeństwa użytkowania obiektu, w którym badania geodezyjne ugięć kablobetonowych dźwigarów dachowych typu KBO-18 wykazują niewielkie przyrosty ugięć.

Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ocena stanu technicznego belek podsuwnicowych na Stopniu Wodnym Łączany.

Przedmiotem opracowania było 10 belek kablobetonowych o dł. 21,90 m w moście poddźwigowym na Stopniu Wodnym w Łączany na Wiśle.

 Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Ocena stanu technicznego belek podsuwnicowych na Stopniu Wodnym Dąbie.

Przedmiotem opracowania były belki kablobetonowe w 5-cio przęsłowym moście poddźwigowym o długości 126 m na Stopniu Wodnym w Dąbiu w Krakowie.

Zleceniodawca: „LIMATHERM” S.A., Limanowa.

Badania stanu technicznego konstrukcji nośnej dachu i pokrycia dachowego w hali Produkcyjnej Firmy „LIMATHERM” S.A. w Limanowej.

Hala przemysłowa o powierzchni 5640 m kw. Dźwigary strunbetonowe SB I-12.

 Zleceniodawca: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”, Warszawa.

Badania stanu technicznego zakotwień kabli sprężających w żebrach i podciągach stropów w Budynku Produkcyjnym Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” przy ul. Chłodnej 56/60 w Warszawie.

Bardzo nietypowa konstrukcja składajaca się z trójkatnych elementów prefabrykowanych uciaglonych kablami sprężającymi.

Projekty konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych

Zleceniodawca: PEKABEX BET SA, Poznań

Projekt płyt prefabrykowanych tramwajowych systemu zintegrowanej nawierzchni torowo – drogowej typu PEKABEX P

Przedmiotem opracowania jest system sprężonych lub żelbetowych prefabrykowanych płyt tramwajowych, stanowiących bezpodsypkową konstrukcję torowiska tramwajowego o zintegrowanej nawierzchni torowo – drogowej. System nawierzchni PEKABEX PF może być stosowany w torowiskach tramwajowych jednotorowych lub wielotorowych.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa MERITUM, Chrzanów

Projektu nowoprojektowanych budynków nr I i II oraz nadbudowy konstrukcji budynku garażu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego.

Budynki I i II – 6 i 5-ciokondygnacyjne o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Nadbudowa garażu – konstrukcja żelbetowa, w większości monolityczna z zastosowaniem belek strunobetonowych.

Zleceniodawca: Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o. w Bogumiłowicach

Projekt podkładu kolejowego PS-08.

Strunobetonowy podkład kolejowy stosowany w torach linii dużych prędkości (300 – 350 km/h) przy naciskach statycznych osi 160 – 170 kN oraz dla ruchu pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h i naciskach osi do 250 kN.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa „MERITUM”, Chrzanów.

Projekt konstrukcji prefabrykowanej budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, skaładajacy się z 3 oddylatowanych części. Słupy prefabrykowane 2- i 3-kondygnacyjne. Rygle i belki nadprożowe – strunobetonowe. Płyty stropowe na płytach szalunkowych typu „Filigran”.

Zleceniodawca: Hochtief Polska, oddział KPIS-Cracovia.

Projekt belek sprężonych w osiach B/6-8’ i C/6-8’w poziomie stropu nad parterem, poz. + 4.70 m dla Kampusu KSW.

Belki o rozpietości ok. 15 m, ponad zabytkowym kanałem, podpierające słupy trzech kolejnych kondygnacji.

Zleceniodawca: PREFA Sp. z o.o., Krzeszowice.

Projekt prefabrykowanych płyt torowych typu VRZ o grubości 400 mm dla torów o szerokości 1435 mm i 1000 mm oraz płyt międzytorowych typu VRm.

Zleceniodawca: IMPET Studio Sp. z o.o.

Projekt stalowego pylonu reklamowego na terenie CH SKOROSZE w Warszawie.

Pylon reklamowy o wysokości 20 m – podstawowy układ nośny stanowią trzy słupy stalowe wzajemnie skratowane, posadowione na wspólnej żelbetowej płycie fundamentowej.

Weryfikacje projektów

Zleceniodawca: ALIT Sp. z o.o., Kraków.

Weryfikacja i opracowanie polskiego projektu budowlanego silosu na klinkier w Cementowni Lafarge Kujawy w Bielawach.

Silos z betonu sprężonego o średnicy 55 m i wysokości 38 m + kopuła, przeznaczony na 120 000 ton klinkieru. Kopuła o konstrukcji stalowej. Posadowienie pośrednie (baryty).

Zleceniodawca: ALIT Sp. z o.o., Kraków.

Weryfikacja i opracowanie polskiego projektu budowlanego silosu na klinkier w Cementowni Lafarge Kujawy w Bielawach.

Silos z betonu sprężonego o średnicy 55 m i wysokości 38 m + kopuła, przeznaczony na 120 000 ton klinkieru. Kopuła o konstrukcji stalowej. Posadowienie pośrednie (baryty).

Zleceniodawca: RSM Group Polska Sp. z o.o.

Weryfikacja projektu zamiennego budowlanego budynku hotelowego.

Budynek hotelowy o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, posadowienie na płycie fundamentowej. 

 

Nadzór autorski i nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski nad kompleksowym wzmocnieniem hali rozlewni w Browarach Tyskich.

Nadzór inwestorski nad kompleksowym wzmocnieniem hali prefabrykowanej o powierzchni 12500m2. Przed wzmocnieniem wykonano niskociśnieniową iniekcję żywiczną zarysowań. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano wzmocnienie przy użyciu  wstępnie naprężanych taśm CFRP, a także wzmocnienie matami CFRP, sprężenie cięgnami bezprzyczepnościowymi, podwieszenie konstrukcji na prętach sprężających Macalloy. Całość prac wykonano w rekordowo szybkim czasie, pracując na 3 zmiany

 Zleceniodawca: POLMOS S.A. w Krakowie

Nadzór autorski – naprawa dźwigarów kablobetonowych KBOS-30

Naprawa wcześniej wzmocnionych dźwigarów kablobetonowych KBOS-30 polegała na wymianie zewnętrznych kabli wzmacniających 18#5 na kable niskotarciowe T15.

Zleceniodawca: ABG S.A., Warszawa

Nadzór nad poprawnością wzmocnień elementów konstrukcji budynku serwerowni w Krakowie.

Wzmocnienie płyty sptropodachowej przez zmianę schematu statycznego, wzmocnienie płyty stropowej na przebicie, wzmocnienie dźwigarów stalowych.

Zleceniodawca: MPK S.A.

Nadzór nad zmianą lokalizacji reperów geodezyjnych służących do kontroli ugięć dźwigarów dachowych w hali Stacji Obsługi Tramwajów w Krakowie.

Zleceniodawca: ALIT Sp. z o.o., Kraków

Nadzór autorski nad realizacją silosów klinkieru w Cementowni Małogoszcz i Cementowni Kujawy

Silosy z betonu sprężonego, każdy o średnicy 55 m i wysokości 38 m + kopuła, przeznaczone na 120 000 ton klinkieru. Kopuła o konstrukcji stalowej. Posadowienie pośrednie.

kursy i szkolenia

  • Badanie i określenie trwałości istniejących konstrukcji kablobetonowych i strunobetonowych
  • Sprężone stropy płaskie dużej rozpiętości
  • Projektowanie betonowych konstrukcji sprężonych wg EC2
  • Projektowanie strunobetonowych podkładów kolejowych wg EC2
  • Rysoodporność elementów strunobetonowych na przykładzie podkładów kolejowych
  • Wzmacnianie konstrukcji z betonu przy zastosowaniu materiałów kompozytowych FRP