PROJEKTY I EKSPERTYZY BUDOWLANE DR INŻ. WIT DERKOWSKI
   

Biuro Projekty i Ekspertyzy Budowlane powstało w 2007 r. w Krakowie i stale współpracuje z szeregiem doświadczonych projektantów i rzeczoznawców budowlanych. W ramach swojej działalności Biuro wykonuje:

 • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektów
  budowlanych i inżynierskich,
 • projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych
  (w szczególności konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych),
 • projekty wzmocnień istniejących obiektów budowlanych
  (m in. przez zastosowanie materiałów kompozytowych FRP,
  sprężenie, zmianę układu statycznego),
 • weryfikacje dokumentacji projektowych (budowlanych i wykonawczych)
  w zakresie konstrukcji,
 • badania konstrukcji (w tym konstrukcji sprężonych: strunobetonowych
  i kablobetonowych) oraz okresowe kontrole stanu technicznego budynków
  wymagane przez Prawo Budowlane,
 • nadzór inwestorski.
Ciekawsze realizacje

 Inwentaryzacja uszkodzeń budynków wokół planowanej budowy kompleksu biurowców przy ul. Pawiej w Krakowie. SKANSKA SA

 Ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna budynku dawnej Synagogi Nowomiejskiej w Dębicy. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.