circularity - reuse

RZECZOZNAWSTWO

Ekspertyzy

InnowaCje

Wdrożenia

Prefabrykacja

konstr. drewn.-bet.

KOnstr. sprężone

projekty i ekspertyzy budowlane

Założycielem i właścicielem biura jest dr hab. inż. Wit Derkowski – konstruktor, naukowiec i nauczyciel akademicki, obecnie Profesor Politechniki Krakowskiej. Biuro Projekty i Ekspertyzy Budowlane powstało w 2007 r. w Krakowie i stale współpracuje z szeregiem doświadczonych specjalistów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych. W ramach swojej działalności Biuro wykonuje:

 • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektów budowlanych i inżynierskich;
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań (opinie o innowacyjności, pomoc w opracowaniu i realizacji planu badań rozwojowych, wdrażanie nowych technologii);
 • wzmocnienia i naprawy istniejących obiektów budowlanych (m in. przez zastosowanie materiałów kompozytowych FRP, sprężenie, zmianę układu statycznego, obetonowanie, iniekcje pęknięć, itp.);
 • badania konstrukcji (w tym hal przemysłowych z dźwigarami strunobetonowymi i kablobetonowymi) oraz okresowe kontrole stanu technicznego budynków wymagane przez Prawo Budowlane,
 • projekty konstrukcji sprężonych (strunobetonowych i kablobetonowych), w szczególności stropów sprężonych;
 • weryfikacje dokumentacji projektowych w zakresie konstrukcji,
 • nadzór inwestorski nad realizacją konstrukcji,
 • szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu.

projekty i ekspertyzy budowlane

Założycielem i właścicielem biura jest dr hab. inż. Wit Derkowski – konstruktor, naukowiec i nauczyciel akademicki, fibFellow, obecnie Profesor Politechniki Krakowskiej i Linnaeus University w Szwecji. Biuro Projekty i Ekspertyzy Budowlane powstało w 2007 r. w Krakowie i stale współpracuje z szeregiem doświadczonych specjalistów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych. W ramach swojej działalności Biuro wykonuje:

 • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektów budowlanych i inżynierskich;
 • wdrażanie idei budownictwa o obiegu zamkniętym (circularity), w tym przede wszystkim ponownego użycia (reuse) istniejących konstrukcji prefabrykowanych  oraz projektowania z uwzględnieniem przyszłej demontowalności;
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań (opinie o innowacyjności, pomoc w opracowaniu i realizacji planu badań rozwojowych, wdrażanie nowych technologii);
 • wzmocnienia i naprawy istniejących obiektów budowlanych (m in. przez zastosowanie materiałów kompozytowych FRP, sprężenie, zmianę układu statycznego, obetonowanie, iniekcje pęknięć, itp.);
 • badania konstrukcji (w tym hal przemysłowych z dźwigarami strunobetonowymi i kablobetonowymi) oraz okresowe kontrole stanu technicznego budynków wymagane przez Prawo Budowlane,
 • projekty konstrukcji sprężonych (strunobetonowych i kablobetonowych), w szczególności stropów sprężonych;
 • weryfikacje dokumentacji projektowych w zakresie konstrukcji,
 • nadzór inwestorski nad realizacją konstrukcji,
 • szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu.

Kwalifikacje

  dr hab. inż. Wit Derkowski – właściciel

Kwalifikacje zawodowe

 • Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej do projektowanie bez ograniczeń (RZE/X/0007/20);
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (MAP/0011/PWOK/06);
 • Specjalizacja techniczno-budowlana w zakresie projektowania obiektów budowlanych bud. ogólnego (MAP/0001/Sp-PBKb/20)      i budownictwa przemysłowego (MAP/0002/Sp-PBKb/20);
 • Uprawnienia do wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego w zakresie projektowania, kierowania robotami i nadzoru nad robotami wzmacniającymi, wydane przez IBDiM;
 • Ukończony kurs “Precast Structures” na University of Nottingham, UK;
 • Kwalifikacje VISHY do wykonywania pomiarów odkształceń nowoczesnymi metodami tensometrii elektrooporowej;

Kwalifikacje naukowe

 • Praca doktorska pt. „Trwałość zmęczeniowa zginanych przekrojów żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych” nagrodzona przez Ministra Transportu i Budownictwa.
 • Praca habilitacyjna pt. „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych” nagrodzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • Lista publikacji naukowych

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 2017-2019 kierownik Katedry Konstrukcji Sprężonych i Dyrektor Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WIL Politechniki Krakowskiej;
 • od 2016 zastępca Przewodniczącego Komisji 6 „Prefabrykacja” w Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego oraz Przewodniczący Polskiej Grupy fib działającej w strukturach KILiW Polskiej Akademii Nauk;
 • przewodniczący KT 195 „Prefabrykaty z betonu” i członek KT 213 „Konstrukcje żelbetowe” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • członek Komitetów Naukowych licznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych konstrukcjom z betonu;
 • inicjator i kierownik badań naukowych z dziedziny zespolonych stropów drewniano-betonowych; 
 • projektant niestandardowych rozwiązań w konstrukcjach budowlanych oraz nowych systemów elementów prefabrykowanych.

Biuro współpracuje z szeregiem doświadczonych specjalistów (geologia, geodezja, mykologia, p.poż, itp.),
projektantów i rzeczoznawców budowlanych.

Do grona najbliższych współpracowników należy:

Przykładowe realizacje

Zaufali nam

Kontakt

(0) 502 136 060

mail(at)ekspertyzybudowlane.com.pl

30-009 Kraków, ul. J. Friedleina 47/6


Wszelkie wysyłki proszę przesyłać na adres korespondencyjny uzgodniony mailowo